Legalcom advokátní kancelář, s.r.o.

Poskytujeme komplexní právní služby a ostatní služby na území České republiky a Evropské unie, přičemž dbáme na profesionalitu, osobní přístup a individuální požadavky svých klientů.

Kde nás najdete

Náš týmNaše služby

Legalcom advokátní kancelář, s.r.o. - poskytujeme právní služby v těchto oblastech:

Obchodní právo

 • zakládání všech typů obchodních společností
 • poradenství týkající se vlastnických a majetkových struktur společníků a akcionářů společností
 • další informace

Sportovní právo

 • příprava smluvní dokumentace přestupů sportovců mezi kluby na tuzemské i mezinárodní úrovni
 • odpovědnost za škodu při úrazech vzniklých v souvislosti se sportem
 • smluvní zajištění marketingu, sponzoringu nebo pracovních smluv hráčů
 • další informace

Občanské právo, právní vztahy k nemovitostem

 • sepisování smluv v rámci dispozice s movitými i nemovitými věcmi
 • zastupování klientů při jednáních o uzavření smluv či v jednáních o mimosoudním vyřešení sporu
 • právní analýzy a revize smluv i jednostranných právních úkonů, posouzení práv a povinností z nich plynoucích
 • další informace

Rodinné právo

 • právní porady a sepis dokumentů v rozvodovém řízení
 • zastupování klientů v průběhu celého rozvodového řízení
 • sepisování smluv v rámci tzv. dohodnutého rozvodu
 • další informace

Pracovní právo

 • příprava veškeré pracovněprávní smluvní dokumentace
 • příprava kolektivních smluv; pomoc při kolektivním vyjednávání a jednání s odborovými organizacemi
 • právní pomoc při ukončování pracovních poměrů, zrušení funkce, hromadném propouštění a zastupování v případných navazujících pracovněprávních sporech
 • další informace

Správní právo

 • všeobecné poradenství v oblasti správního práva
 • sepisování návrhů na zahájení správního řízení, vyjádření ve věci, stížností, řádných i mimořádných opravných prostředků
 • zastupování klientů v řízeních před orgány veřejné správy
 • další informace

Veřejné zakázky

 • úplné právní služby v celém spektru veřejných zakázek pro zadavatele i uchazeče o veřejné zakázky
 • zpracovávání zadávacích dokumentací k výběrovým řízením
 • zastupování zadavatelů i uchazečů o veřejné zakázky ve správních řízeních
 • další informace

Trestní právo

 • komplexní poskytování právních služeb v oboru trestního práva
 • zpracování analýz právních úkonů z hlediska trestněprávní odpovědnosti
 • obhajoba klientů v přípravném řízení
 • další informace

Soudní a rozhodčí řízení

 • zastupování klientů před soudy všech stupňů soudní soustavy České republiky a před Ústavním soudem ČR
 • sepisování rozhodčích smluv a rozhodčích doložek
 • sepisování návrhů na zahájení soudních rozhodčích řízení
 • další informace

Správa pohledávek, soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek

 • právní podpora při vymáhání rozhodnutí
 • vymáhání pohledávek prostřednictvím soudních a rozhodčích orgánů, včetně vyhodnocování optimálního přístupu k jednotlivým dlužníkům, využívání právních nástrojů sloužících k zajištění pohledávek
 • další informace

 


Novinky

Reakce Legalcom Advokátní kancelář s.r.o. na článek „Byznys s alimenty“ publikovaný dne 23. 3. 2017 v časopise Faktor S 23.03.2017

Legalcom Advokátní kancelář s.r.o. (dále jen Legalcom) se ohrazuje proti informacím uvedeným v článku „Byznys s alimenty“, který byl uveřejněn dne 23. 3. 2017 v časopise Faktor S. Publikované informace týkající se údajných vztahů mezi advokátní kanceláří Legalcom a spolkem Asociace neúplných rodin, resp. projektem Vaše výživné.cz, se nezakládají na pravdě a byly zpracovány neobjektivní a zkreslenou formou, aniž by zástupci Legalcom byli redakcí kdykoli osloveni a vyzváni k jejich objasnění.

Nová pobočka naší advokátní kanceláře, tentokrát v Jihomoravském kraji, konkrétně ve městě Brno 20.02.2017

Od února 2017 jsme pro Vás zřídili novou pobočku naší advokátní kanceláře

Nová posila týmu advokátní kanceláře Legalcom 31.10.2016

Naš tým advokátů je posílen o nového kolegu Mgr. et. Mgr. Milana Dočkala

Kontaktujte nás

Legalcom advokátní kancelář, s.r.o., Panská 891/5, 110 00 Praha 1

IČ: 01737279
DIČ: CZ01737279
telefon: +420 777 118 385
+420 777 118 324
e-mail: info@legalcom.cz
datová schránka: 328vhj2