Legalcom advokátní kancelář, s.r.o.

Poskytujeme komplexní právní služby a ostatní služby na území České republiky a Evropské unie, přičemž dbáme na profesionalitu, osobní přístup a individuální požadavky svých klientů.

Kde nás najdete

Náš týmNaše služby

Legalcom advokátní kancelář, s.r.o. - poskytujeme právní služby v těchto oblastech:

Obchodní právo

 • zakládání všech typů obchodních společností
 • poradenství týkající se vlastnických a majetkových struktur společníků a akcionářů společností
 • další informace

Sportovní právo

 • příprava smluvní dokumentace přestupů sportovců mezi kluby na tuzemské i mezinárodní úrovni
 • odpovědnost za škodu při úrazech vzniklých v souvislosti se sportem
 • smluvní zajištění marketingu, sponzoringu nebo pracovních smluv hráčů
 • další informace

Občanské právo, právní vztahy k nemovitostem

 • sepisování smluv v rámci dispozice s movitými i nemovitými věcmi
 • zastupování klientů při jednáních o uzavření smluv či v jednáních o mimosoudním vyřešení sporu
 • právní analýzy a revize smluv i jednostranných právních úkonů, posouzení práv a povinností z nich plynoucích
 • další informace

Rodinné právo

 • právní porady a sepis dokumentů v rozvodovém řízení
 • zastupování klientů v průběhu celého rozvodového řízení
 • sepisování smluv v rámci tzv. dohodnutého rozvodu
 • další informace

Pracovní právo

 • příprava veškeré pracovněprávní smluvní dokumentace
 • příprava kolektivních smluv; pomoc při kolektivním vyjednávání a jednání s odborovými organizacemi
 • právní pomoc při ukončování pracovních poměrů, zrušení funkce, hromadném propouštění a zastupování v případných navazujících pracovněprávních sporech
 • další informace

Správní právo

 • všeobecné poradenství v oblasti správního práva
 • sepisování návrhů na zahájení správního řízení, vyjádření ve věci, stížností, řádných i mimořádných opravných prostředků
 • zastupování klientů v řízeních před orgány veřejné správy
 • další informace

Veřejné zakázky

 • úplné právní služby v celém spektru veřejných zakázek pro zadavatele i uchazeče o veřejné zakázky
 • zpracovávání zadávacích dokumentací k výběrovým řízením
 • zastupování zadavatelů i uchazečů o veřejné zakázky ve správních řízeních
 • další informace

Trestní právo

 • komplexní poskytování právních služeb v oboru trestního práva
 • zpracování analýz právních úkonů z hlediska trestněprávní odpovědnosti
 • obhajoba klientů v přípravném řízení
 • další informace

Soudní a rozhodčí řízení

 • zastupování klientů před soudy všech stupňů soudní soustavy České republiky a před Ústavním soudem ČR
 • sepisování rozhodčích smluv a rozhodčích doložek
 • sepisování návrhů na zahájení soudních rozhodčích řízení
 • další informace

Správa pohledávek, soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek

 • právní podpora při vymáhání rozhodnutí
 • vymáhání pohledávek prostřednictvím soudních a rozhodčích orgánů, včetně vyhodnocování optimálního přístupu k jednotlivým dlužníkům, využívání právních nástrojů sloužících k zajištění pohledávek
 • další informace

 


Novinky

Nová posila týmu advokátní kanceláře Legalcom 31.10.2016

Naš tým advokátů je posílen o nového kolegu Mgr. et. Mgr. Milana Dočkala

Nová pobočka naší advokátní kanceláře na západě Čech 31.10.2016

Nová pobočka naší advokátní kanceláře, tentokrát na západě Čech, a to přímo v Plzni

Změna adresy sídla Praha 08.09.2016

Od 01.09.2016 najdete sídlo advokátní kanceláře Legalcom, s.r.o. na adrese Panská 7/90, Praha 1

Kontaktujte nás

Legalcom advokátní kancelář, s.r.o., Panská 890/7, 110 00 Praha 1

IČ: 01737279
DIČ: CZ01737279
telefon: +420 777 118 385
+420 777 118 324
e-mail: info@legalcom.cz
datová schránka: 328vhj2